Kiss Zsolt önálló képviselői indítványa a rászorulók tűzifatámogatására

Hír
2014.12.16
18:16

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt években sajnos tovább nőtt a mélyszegénységben élők száma.
Vannak családok, nyugdíjasok, akik számára a téli tüzelő beszerzése nem vagy csak korlátozottan lehetséges.

Mindannyiunk felelőssége, hogy ezekre az emberekre odafigyeljünk, és lehetőségeinkhez mérten segítsük.

A Városfejlesztő Kft. több alkalommal szervezett ilyen akciót, melynek keretében a viharkároknál, illetve a városi fák metszéséből adódóan keletkezett fa szétosztásra került. Az idei évben nincs ilyen fa deponálva a cég telephelyein.

Ezért kérem a Polgármester urat, hogy szíveskedjen 2 millió Ft-ot szociális tűzifa támogatásra átcsoportosítani, és gondoskodni a fa szétosztásáról a rászoruló családoknak.

Vác, 2014.11.25

Kiss Zsolt

önkormányzati képviselő

Határozati javaslat:

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a szociális tűzifa program megvalósítását Vác városában. A szétosztásában közreműködik az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály, Szociális Szolgáltatások Háza, továbbá a Városfejlesztő Kft.

Forrás: Intézményfelügyeleti és Humán Osztály önkormányzati segély sora.

Határidő: 2014.12.20
Felelős: Jegyző, osztályvezető

A képviselő-testület támogatólag elfogadta, ami azt is jelzi, hogy jó ügyek mentén lehet akár egység is a képviselő-testületben.

Kiss Zsolt
önkormányzati képviselő